• ÜRÜN ACIKLAMA İMAJ 873X460
 • Enka 088

  TechTex BDU

  TechTex BDU, yüksek mukavemetli %100 saf polipropilen liflerin iğnelenmesi ile meydana gelen ısıl işlem görmüş siyah renkte carbon takviyeli örgüsüz geotekstil malzemelerdir. TechTex BDU 2 yıl boyunca UV ışınlarına karşı dayanım sağlamaktadır.

  Fonksiyonları

  TexhTex BDU® Geotektsiller; - Çöp depolama sahaları ve maden atık alanları gibi inşaat projelerinde geomembranlar üzerinde kullanılarak koruma sağlar ve sahanın 2 yıl boyunca üzeri kapatılmadan açık kalmasına imkan tanır - Dere ıslahı ve taşkın koruma inşaatlarında kaplama malzemesi altında ki zeminde kullanılarak sepereasyon ve drenaj yeteneğini ortaya koyar - Karayolu inşaatlarında oluşturulan drenaj hatlarında drenaj çakılı tabakası etrafında bohçalama yaparak sistemin filtrasyon işlemini gerçekleştirir.

  Iconlar12

  Güçlendirme

  GEOMAS Datasheet Iconlar 08

  Filtrasyon

  GEOMAS Datasheet Iconlar 09

  Seperasyon

  GEOMAS Datasheet Iconlar 04

  Drenaj

  UV ışınlarına karşı eşsiz performans

  TechTex BDU dolgu malzemelerinin gereksinimlerini azaltır ve belirli bir profili elde etmek için gereken kazı miktarını önler. Sadece inşaat maliyetlerinde değil aynı zamanda bakım maliyetlerinde de önemli tasarruflar sağlamaktadır. TechTex BDU düşük ürün ağırlıklarında yüksek çekme mukavemeti ve delinme mukavemetleri sunar bu sayede inşaat maliyetlerini düşürerek projede daha yüksek performans sağlar.

  Techtex BDU

  Özellikler

  • Yüksek uzama kapasitesi
  • Dinamik koşullar altında iyi filtrasyon sağlar.
  • Yüksek basınçlar altında etkin koruma sağlar.
  • İnşaat gerekliliklerine uygun şekilde üretilir.
  • Karayolu Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü ve Eti Maden Genel Müdürlüğü gibi devlet kurumlarının şartnamelerinde belirtilen teknik gereklilikleri düşük ürün ağırlığında sağlayarak projelere ekonomik katkı sağlar
  • Çevre dostudur.

  Uygulama Alanları

  Deniz Altı Boru Hatları
  GALERİ 1262X720

  Deniz tabanında farklı amaçlar için geçirilen yapıların korunması, özellikle su altında imalat yapılması gerektiği için klasik yöntemlerle uygulanabilir olmamaktadır. Deniz altına yerleştirilen bu elemanlar, deniz altındaki yüksek akım kuvvetlerine maruz kaldıklarında ağırlıklarının yetersiz olması sebebiyle yer değiştirmekte ve zaman içerisinde bu hareketlenmelerden dolayı bozulma göstermektedirler. Geosentetik ürünler ailemizden olan boru koruma sistemlerimiz ile bu problem hızlı ve ekonomik şekilde çözülebilmektedir.

  İncele
  Gölet
  Golet1p

  Geçmişten günümüze en çok kullanılan hidrolik yapıların başında gelen gölet yapıları, içme ve sulama amaçlı kullanılmakta olup; tarım arazileri için ayrıca büyük önem arz eden yapılardır. Su alma yapıları olarak tasarlanan göletlerde yaşanan en büyük problem suyun bünyede tutulamaması ve istenen kapasitenin korunamamasıdır. Geosentetik kil örtü, geomembran ve geotekstil kullanımı ile oluşturulan sızdırmazlık kaplamaları ile kalıcı ve ekonomik çözümler üretilebilmektedir.

  İncele
  Maden Atık Depolama Tesisi
  Atık Depolama

  Maden sahalarında, sahadan çıkan atık malzemenin içeriği ve bu atığın uygun şekilde depolanması önem arz etmektedir. Atığın muhteviyatına uygun olarak depolama alanlarında tabanda ve şevlerde sızdırmazlık bariyerleri yapılmaktadır. Klasik yöntemlerde tabanda kil zemin ile kaplama yapılmakta; ancak aynı uygulama ile şevlerde sızdırmazlık sağlanamamaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile geosentetik malzemelerin performans değerleri geliştirilmiş ve atığın muhteviyatına uygun sızdırmazlık bariyerleri yapılması sağlanmıştır.

  İncele
  Kıyı ve Liman Koruma
  Tup Deniz1a Revizyon P

  Kıyı bölgelerindeki en büyük problem suyun hareketi ile birlikte (dalga, gel-git,...) sahil hattında bulunan kara parçalarının su tarafından yenilmesi ve toprak kayıplarının yaşanması problemidir. Kıyı bölgelerindeki mühendislik yapılarının (liman, iskele, mendirek, dalgakıran,...) ömürleri de, suyun bu hareketinden doğrudan etkilenmektedir. Kıyı bölgelerinin korunması ve liman yapılarının güvenliğini sağlamak amacıyla geosentetik kıyı koruma elemanları ile kalıcı ve ekonomik çözümler üretilebilmektedir.

  İncele
  Katı Atık Depolama Sahaları
  IMG 4759

  Çöp depolama alanları, vahşi depolama alanları, maden atık depolama alanları gibi izolasyon ve drenaj sistemlerini sağlayacak depolama alanlarında çevreci ürünler olan geosentetik kil örtü, geotekstil, drenaj kompozitleri ve geomembran ile hızlı ve ekonomik çözümler geliştirebilmekteyiz.

  İncele

  Kategorideki Diğer Ürünler

  Datasheet

  TechTex BDU Datasheet

  Dosya mail adresinize gönderilecektir.