Maden Atık Depolama Tesisi

Maden sahalarında, sahadan çıkan atık malzemenin içeriği ve bu atığın uygun şekilde depolanması önem arz etmektedir. Atığın muhteviyatına uygun olarak depolama alanlarında tabanda ve şevlerde sızdırmazlık bariyerleri yapılmaktadır. Klasik yöntemlerde tabanda kil zemin ile kaplama yapılmakta; ancak aynı uygulama ile şevlerde sızdırmazlık sağlanamamaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile geosentetik malzemelerin performans değerleri geliştirilmiş ve atığın muhteviyatına uygun sızdırmazlık bariyerleri yapılması sağlanmıştır.

  • Geosentetik kil örtü ile hem kil malzeme kullanımı azaltılmakta hem de daha yüksek geçirimsizlik değerleri elde edilebilmektedir
  • Sızdırmazlık bariyerinde GCL+Geomembran+geotekstil ile geçilemez bir sızdırmazlık hem tabanda hem de şevlerde sağlanabilmektedir
  • Drenaj kompozitleri ile atıktan çıkan sıvının deşarjı için granüler tabaka yapılma zorunluluğu ortadan kalkmakta ve tıkanmayan drenaj hattı sağlanabilmektedir
  • Hızlı ve ekonomik şekilde atık alanları yapılabilmekte ve sürdürülebilirlik kesintisiz sağlanabilmektedir

Atık depolama alanları

Atık alanlarında geosentetiklerin yeri ve kullanımı

Techtex, Techgrid ve Bentoshield ile sızdırmazlık bariyeri

Landfil Area1p

Geodrain drenaj kompozitleri ile sızdırmazlık altı drenaj hattı teşkil edilmesi