Dere ve Nehir Kaplamaları

Dere ve nehir yatakları içerisindeki suyun hareketi, dönemsel taşkınlar, mevsimsel olarak su kotundaki değişimler; kanal şevlerinin yenmesine ve dolayısıyla toprak kayıplarına sebep olmaktadır. Suyun bu hareketi ile birlikte kanal şevlerinde yaşanan bu erozyon sebebiyle, zamanla şev stabilitesi problemleri ortaya çıkmakta ve zamanla dere ve nehir yatakları güzergahı değişmektedir. Geçmişten günümüze beton kaplamalar ile giderilmeye çalışılan bu problem, rijit yapıların servis ömürleri nedeniyle kalıcı olamamakla birlikte geosentetik dere kaplama elemanları ile kalıcı hale getirilebilmektedir.

  • Yatak tabanında ilave kazı yapılmasına gerek kalmamaktadır
  • Esnek özellikleri sayesinde şev eğim ve geometrisine uyum sağlayabilmektedir
  • Suyun debisine ve taşkın kotuna uygun ürün seçenekleri ile kalıcı çözümler ekonomik hale getirilebilmektedir
  • Çevreci ürünler oldukları için doğa ile uyumlu çözüm alternatifleri sunulabilmektedir
  • Uygulama kolaylığı sayesinde hızlı ve pratik çözümler geliştirilebilmektedir

Dere ve Nehir Yatakları

Dere ve Nehir yataklarında kanalın kaplanmasında geosentetik ürünler ile kalıcı ve ekonomik çözümler üretilebilmektedir.

Resim8

Geosentetik kil örtü ile yatak kaplamaları

Resim2

Beton şilte elemanlar ile dere kaplamaları

Resim15

Geomat malzemeler ile kanal şevlerindeki yüzey erozyonu önlenebilmektedir