Tup Kara1 Revizyon P

Geosentetik Tüpler

Atıkların bertarafında sıvı atıkların bir yerden biri yere taşınması her zaman zahmetli ve maliyetli bir işlem olmuştur. Özellikle maden atığı olan tehlikeli atıklar, özel sistemlerle çökertilmekte, çökertme işleminden sonra katı hale gelen atıkların bertarafı yapılabilmektedir. Geleneksel sistemlere alternatif olarak geliştirilmiş olan geosentetik tüpler ile hızlı ve etkin susuzlaştırma ile atıkların taşınması daha kolay ve ekonomik şekilde sağlanabilmektedir.