• Enka 102
 • 0N3A3704

  Bentoshield

  BentoShield'in sızdırmazlık teknolojisi, benzersiz şişme performansına sahip sodyum bentonit granüllerini iki yüksek mukavemetli geotekstiller ile etkili bir şekilde birleştirir. BentoShield sıvılara, su buharına ve gazlara karşı geçirimsiz bir bariyer oluşturur.

  Fonksiyonları

  BentoShield bir kez hidratasyona uğradıktan sonra şişerek sıvılara, su buharına ve gazlara karşı geçirimsiz, etkin bir hidrolik bariyer oluşturur. Bir santimden az kalınlığı ile depolama alanlarında kullanılan metrelerce kalınlıktaki sıkıştırılmış kilden daha iyi hidrolik performans gösterir.

  Iconlar7

  Sızdırmazlık

  GEOMAS Datasheet Iconlar 03

  Koruma

  Iconlar12 (1)

  Güçlendirme

  GEOMAS Datasheet Iconlar 09

  Seperasyon

  Benzersiz sızdırmazlık sistemi

  Geosentetik Kil Örtüler, çöp depolama alanlarından göletlere, su kanallarından maden alanlarına kadar bir çok uygulama alanlarında kullanılabilmektedirler. Bu doğrultuda, ihtiyacınıza en uygun şekilde çeşitlendirdiğimiz fabrika kontrollü geosentetik kil örtülerimiz ile en etkin ve ekonomik çözümü garanti ediyoruz.

  Enka 102

  Özellikler

  • Kendi kendini onarma kabiliyeti
  • Yüksek basınçlar altında etkin koruma sağlar.
  • Bir kamyon dolusu BentoShield, 150 kamyon dolusu kilin kapladığı alanı kaplayabilir
  • BentoShield 1 santim’den az kalınlığı ile 1 metre sıkıştırılmış kile denk gelerek, standart bir depolama alanında büyük oranda ilave hacim sağlar.
  • BentoShield, 5x10¯¹¹ m/sec değerinde geçirimsizlik sağlayarak 1 metre kalınlığındaki kil tabakasından daha üstün sızdırmazlık performansı gösterir.
  • Sonsuz bir döngü içinde sıvı sızdırmazlığı
  • Kaynak ve dikiş gerektirmeyen uygulama işçiliği; Bentoshield bini noktaları yalnızca üst üste bırakılarak uygulanır
  • Karayolu projelerinde yol dolgusu içinde temel tabakasında kullanılarak sızdırmazlık, güçlendirme ve seperasyon fonksiyonların hepsini bir araya getirerek yol yapısının ömrünü uzatır.
  • Demiryolu projelerinde temel altında kullanılarak kapiler etki ile yükselen suyun balast malzemeye ulaşmasını engelleyerek yapının ömrünü uzatır ve güvenli bir yapı oluşmasına katkıda bulunur.
  • Gölet ve Baraj projelerinde sızdırmazlık özelliklerinden faydalanılarak benzersiz bir yalıtım sağlar.
  • Maden atık depolama sahalarında kullanılarak tehlikeli atık sularının doğaya karışmasını engeller.
  • Çöp depolama sahalarında sızıntı sularının toprağa karışmasını engelleyerek çevreci bir yapı oluşmasına katkı sağlar.

  Uygulama Alanları

  Karayolu
  Geogrid 1

  Geosentetik ürünler ile zayıf zeminler üzerine yol platformları teşkil edilebildiği gibi (zemin güçlendirme), yol tabakasındaki yansıma ve/veya timsah çatlaklarını da (asfalt güçlendirme) geosentetik ürünler ile ortadan kaldırabilmekteyiz. Bu şekilde yol platformu kalınlığında azalma da sağlanabilmektedir (zemin güçlendirme). Tüm bunlara ek olarak geliştirmiş olduğumuz CheMax serisi ürünlerimiz ile yer altı sularını yol dolgularından % 100 uzaklaştırabiliyor, dolguyu güçlendirebiliyor ve bir seperatör gibi çalışarak yapısal dolgu ile temel tabakayı ayırabiliyoruz.

  İncele
  Katı Atık Depolama Sahaları
  IMG 4759

  Çöp depolama alanları, vahşi depolama alanları, maden atık depolama alanları gibi izolasyon ve drenaj sistemlerini sağlayacak depolama alanlarında çevreci ürünler olan geosentetik kil örtü, geotekstil, drenaj kompozitleri ve geomembran ile hızlı ve ekonomik çözümler geliştirebilmekteyiz.

  İncele
  Drenaj Sistemleri
  Otoyol Kesit Detay2

  Geçmişten günümüze mühendislik yapılarının imalatları sırasında karşılaşılan en büyük problemlerin başında su gelmektedir. Suyun, bulunduğu ortamdan kontrollü şekilde drene edilmesi klasik yöntemler ile her zaman basit ve ekonomik olamamaktadır. Klasik yöntemlere alternatif olarak geliştirilen geosentetik bazlı kompozit malzemeler ile hızlı ve ekonomik çözümler üretilebilmektedir.

  İncele
  Dere ve Nehir Kaplamaları
  Kanal Kesit1

  Dere ve nehir yatakları içerisindeki suyun hareketi, dönemsel taşkınlar, mevsimsel olarak su kotundaki değişimler; kanal şevlerinin yenmesine ve dolayısıyla toprak kayıplarına sebep olmaktadır. Suyun bu hareketi ile birlikte kanal şevlerinde yaşanan bu erozyon sebebiyle, zamanla şev stabilitesi problemleri ortaya çıkmakta ve zamanla dere ve nehir yatakları güzergahı değişmektedir. Geçmişten günümüze beton kaplamalar ile giderilmeye çalışılan bu problem, rijit yapıların servis ömürleri nedeniyle kalıcı olamamakla birlikte geosentetik dere kaplama elemanları ile kalıcı hale getirilebilmektedir.

  İncele
  Gölet
  Golet1p

  Geçmişten günümüze en çok kullanılan hidrolik yapıların başında gelen gölet yapıları, içme ve sulama amaçlı kullanılmakta olup; tarım arazileri için ayrıca büyük önem arz eden yapılardır. Su alma yapıları olarak tasarlanan göletlerde yaşanan en büyük problem suyun bünyede tutulamaması ve istenen kapasitenin korunamamasıdır. Geosentetik kil örtü, geomembran ve geotekstil kullanımı ile oluşturulan sızdırmazlık kaplamaları ile kalıcı ve ekonomik çözümler üretilebilmektedir.

  İncele
  Maden Atık Depolama Tesisi
  Atık Depolama

  Maden sahalarında, sahadan çıkan atık malzemenin içeriği ve bu atığın uygun şekilde depolanması önem arz etmektedir. Atığın muhteviyatına uygun olarak depolama alanlarında tabanda ve şevlerde sızdırmazlık bariyerleri yapılmaktadır. Klasik yöntemlerde tabanda kil zemin ile kaplama yapılmakta; ancak aynı uygulama ile şevlerde sızdırmazlık sağlanamamaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile geosentetik malzemelerin performans değerleri geliştirilmiş ve atığın muhteviyatına uygun sızdırmazlık bariyerleri yapılması sağlanmıştır.

  İncele

  Kategorideki Diğer Ürünler

  Datasheet

  Bentoshield Datasheet

  Dosya mail adresinize gönderilecektir.