• Geogrid 20

  TechGrid GF

  TechGrid© GF, asfalt yolların güçlendirilmesi için güçlendirilmiş cam elyaf liflerden imal edilen ve üzeri bitüm kaplı geogrid yapılardır. TechGrid© GF'in bitüm kaplaması sıradan bitüm değildir. Dünyada teknolojik olarak gelişmiş şirketler tarafından üretilen son derece rafine edilmiş ve çözücü ile saflaştırılmış bir kristal bitüm formudur.

  Fonksiyonlar

  Yansıma çatlaklarında azalma: TechGrid© GF takviyesi, asfalt yüzeyinde, alttaki asfalt katmanlarında veya çimentoya bağlı yüzeylerde çatlakların hareketi, bükülmesi ve kesilmesinden kaynaklanan yansıtıcı çatlamaları azaltabilir.

  Diferansiyel yerleşim çatlağının kontrolü: Yeni bağlanmamış agrega katmanlarında asfalt takviyesinin TechGrid© GF geogrid ile birleştirilmesi, genişletilmiş yollardaki yeni ve mevcut şeritler arasındaki diferansiyel yerleşimin neden olduğu uzunlamasına çatlamaları azaltabilir.

  Azaltılmış teker izleri: TechGrid© GF geogridleri, partiküllerin yanal hareketini kısıtlamak için asfaltla kenetlenir, özellikle yüksek sıcaklıklarda yavaş ve ağır tekerlek yüküne maruz kalan düşük sertlikli karışımlarda kalıcı gerilmeleri ve teker izlerini azaltır.

  Daha uzun çalışma ömrü: TechGrid© GF asfalt takviye ürünleri çatlamanın başlangıcını ve gelişimini geciktirerek toplam kaplama performansını artırabilir ve sonuç olarak çalışma ömrünü uzatabilir

  Uygulama Alanları

  TechGrid© GF 'in tüm iklim ve coğrafi bölgelerde etkili olduğu, çöl koşullarında ve yoğun soğuk ve mevsimsel sıcaklık dalgalanmalarına maruz kalan kutup bölgelerinde eşit derecede iyi performans gösterdiği kanıtlanmıştır • Karayollarında asfalt yollar • Beton yollar

  Asfalt Geogrid1