• Techgrid D

  TechGrid D

  TechGrid© D, yüksek molekül ağırlıklı ve yüksek mukavemetli polyester iplik kullanılarak üretilmiştir. İplikler, her iki yönde de eşit gerilme mukavemeti sağlayan, boyutsal olarak kararlı bir gözenek açıklığında hassas bir biçimde örülmüştür. PVC (polivinil klarür) veya PVA (polivinil alkol) kaplama yapılarak TechGrid D© 'in kimyasal ve mekanik özellikleri geliştirilerek ömrünü uzatır ve zorlu toprak koşullarında kullanılmasını sağlar.

  Fonksiyonları

  Güçlendirme, filtrasyon, seperasyon ve drenaj yeteneği. TexhTex DC® ve TechTex BDU Geotektsiller;

  Iconlar12 (1)

  Güçlendirme

  GEOMAS Datasheet Iconlar 40

  Stabilizasyon

  GEOMAS Datasheet Iconlar 13

  Süreklilik

  Iconlar3 (1)

  İyileştirilmiş toprak tabakaları

  Uygulama Alanları

  • Demiryolu uygulamalarında balast tabakanın güçlendirilmesi • Asfalt ve yol tabanının güçlendirilmesi • Dolgu ve toprak seddelerin güçlendirilmesi • İstinat duvarlarında, köprü yaklaşım ayaklarında • Temel alanlarında- yumuşak toprak ve kazık temelinin güçlendirilmesi. • Kanalizasyon tesislerinin, su kanalları için oluşturulacak boru hatlarının oturduğu zeminler

  Techgrid D

  Özellikler

  • Mekanik yol dolgusu kullanımını en aza indirerek maliyetleri düşürür
  • Yoldaki çatlağı önleyerek yolun ömrünü uzatır.
  • Su geçirmez tabakanın hasar görmesini önlemek için kontaminasyonu sınırlar
  • İstinat duvarlarını esnek hale getirerek sismik hareketler neticesinde oluşacak gerilmelere karşı yapının ayakta kalmasını sağlar
  • Konut ve Endüstriyel tesislerin temel alanlarının oturduğu zeminlerde kullanılarak toprak tabakanın taşıma kapasitesini artırır.
  • Dere ve nehir yataklarında beton yada kagir yapıların altında kullanılarak şevlerde yada dere tabanlarında oluşacak gerilmeleri karşılayacak yapının ömrünü uzatır.
  • Sulama kanalları ve doğalgaz boru hatlarında zemin üzerinde kullanılarak boru hatlarının oluşturduğu gerilmeleri karşılayarak toprak meydana gelecek olan oturmaları engeller, sistem arızalarını sınırlar

  Uygulama Alanları

  Karayolu
  Geogrid 1

  Geosentetik ürünler ile zayıf zeminler üzerine yol platformları teşkil edilebildiği gibi (zemin güçlendirme), yol tabakasındaki yansıma ve/veya timsah çatlaklarını da (asfalt güçlendirme) geosentetik ürünler ile ortadan kaldırabilmekteyiz. Bu şekilde yol platformu kalınlığında azalma da sağlanabilmektedir (zemin güçlendirme). Tüm bunlara ek olarak geliştirmiş olduğumuz CheMax serisi ürünlerimiz ile yer altı sularını yol dolgularından % 100 uzaklaştırabiliyor, dolguyu güçlendirebiliyor ve bir seperatör gibi çalışarak yapısal dolgu ile temel tabakayı ayırabiliyoruz.

  İncele

  Datasheet

  TechGrid D Datasheet

  Dosya mail adresinize gönderilecektir.