Koza Altın Madeni

Koza Altın Madeni 17 Mar

Ülkemizin güzide kurumlarından Koza Altın Madeni işletmelerinde, zenginleştirme işlemleri sonrasında çıkan atık malzemelerin doğaya karışmasını engellemek amacıyla düzenli atık depolama tesisi inşaatı yapılmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın maden atıkları yönetmeliğine göre; depolama alanlarında zararlı sızıntı sularının toprağa ulaşmasını engellemek amacıyla sızdırmazlık tabakası sağlanması gerekmektedir. Oluşturulması gereken sızdırmazlık tabakası bir çok geosentetik malzemenin kullanılması ile gerçekleştirilmekte olup başlıca kullanılan geosentetik malzemeler Geosentetik Kil Örtü, HDPE Geomembran ve Örgüsüz Geotekstil ürünleridir. Buna ek olarak Drenaj Kompozitleri ve sahaların kapanması sırasında da Erozyon Kontrol Örtüleri kullanılmaktadır. 

Koza Altın Madenin de Geosentetik Kil Örtü için Bentoshield 5000 serisi ürün tercih edilmiş olup, 125.000 m2 uygulaması yapılmıştır.