• Enka 102
 • Enka 103
 • 0N3A3704

  BentoShield

  Sealing technology of BentoShield effectively combines the sodium bentonite granules has unique swelling performance with two high strength geotextiles. BentoShield creates an impermeable barrier against liquids, water vapor and gases.

  Functions

  After BentoShield is hydrated once, it swells and occurs as a hydraulic barrier against liquids, water vapor and gases. It provides better hydraulic performance with a thickness of less than one centimeter than meters of compacted clay soil used in storage areas.

  Iconlar7

  impermeability

  GEOMAS Datasheet Iconlar 03

  Protection

  Iconlar12 (1)

  Reinforcement

  GEOMAS Datasheet Iconlar 09

  Seperation

  Unique Impermeability System

  Geosynthetic Clay Liners can be used in many application areas from garbage storage areas to ponds, water channels to mining areas. In this direction, we guarantee the most effective and economical solution with our fabricated "Geomas Geosynthetic Clay Liners", which we can produce with large range for your needs.

  Enka 102

  Properties / Features

  • Ability of self-repairing
  • Provides effective protection under high pressures.
  • One truckload of BentoShield can cover the area which is covered by 150 truckloads of clay.
  • BentoShield, with a thickness of less than 1 centimeter, corresponds to 1 meter of compressed clay, providing a large amount of additional volume in a standard storage area.
  • BentoShield provides an impermeability value of 5x10¯¹¹ m / sec and thus, it provides superior sealing performance than a 1 meter thick clay layer.
  • Liquid sealing in an endless loop
  • Application workmanship which does not needApplication workmanship that does not require welding and sewing; The overlap areas of Bentoshield rolls are applied by simply overlapping them.
  • BentoShield which is used at foundation layer of highway extends service life of the road by providing the filtration, reinforcement and separation functions.
  • BentoShield is used under the foundation in railway projects and prevents the rising the water into the ballast layer by capillary effect, extending the life of the structure and provide a safe structure.
  • BentoShield provides a unique impermability in lagoon and dam projects
  • BentoShield prevents the waste water to damage the nature by used in the mining area
  • BentoShield provides making an environmentally structure by preventing mixing leachate into the soil in landfill sites.

  Application Areas

  Geogrid 1

  Geosentetik ürünler ile zayıf zeminler üzerine yol platformları teşkil edilebildiği gibi (zemin güçlendirme), yol tabakasındaki yansıma ve/veya timsah çatlaklarını da (asfalt güçlendirme) geosentetik ürünler ile ortadan kaldırabilmekteyiz. Bu şekilde yol platformu kalınlığında azalma da sağlanabilmektedir (zemin güçlendirme). Tüm bunlara ek olarak geliştirmiş olduğumuz CheMax serisi ürünlerimiz ile yer altı sularını yol dolgularından % 100 uzaklaştırabiliyor, dolguyu güçlendirebiliyor ve bir seperatör gibi çalışarak yapısal dolgu ile temel tabakayı ayırabiliyoruz.

  View
  IMG 4759

  Çöp depolama alanları, vahşi depolama alanları, maden atık depolama alanları gibi izolasyon ve drenaj sistemlerini sağlayacak depolama alanlarında çevreci ürünler olan geosentetik kil örtü, geotekstil, drenaj kompozitleri ve geomembran ile hızlı ve ekonomik çözümler geliştirebilmekteyiz.

  View
  Otoyol Kesit Detay2

  Geçmişten günümüze mühendislik yapılarının imalatları sırasında karşılaşılan en büyük problemlerin başında su gelmektedir. Suyun, bulunduğu ortamdan kontrollü şekilde drene edilmesi klasik yöntemler ile her zaman basit ve ekonomik olamamaktadır. Klasik yöntemlere alternatif olarak geliştirilen geosentetik bazlı kompozit malzemeler ile hızlı ve ekonomik çözümler üretilebilmektedir.

  View
  Kanal Kesit1

  Dere ve nehir yatakları içerisindeki suyun hareketi, dönemsel taşkınlar, mevsimsel olarak su kotundaki değişimler; kanal şevlerinin yenmesine ve dolayısıyla toprak kayıplarına sebep olmaktadır. Suyun bu hareketi ile birlikte kanal şevlerinde yaşanan bu erozyon sebebiyle, zamanla şev stabilitesi problemleri ortaya çıkmakta ve zamanla dere ve nehir yatakları güzergahı değişmektedir. Geçmişten günümüze beton kaplamalar ile giderilmeye çalışılan bu problem, rijit yapıların servis ömürleri nedeniyle kalıcı olamamakla birlikte geosentetik dere kaplama elemanları ile kalıcı hale getirilebilmektedir.

  View
  Golet1p

  Geçmişten günümüze en çok kullanılan hidrolik yapıların başında gelen gölet yapıları, içme ve sulama amaçlı kullanılmakta olup; tarım arazileri için ayrıca büyük önem arz eden yapılardır. Su alma yapıları olarak tasarlanan göletlerde yaşanan en büyük problem suyun bünyede tutulamaması ve istenen kapasitenin korunamamasıdır. Geosentetik kil örtü, geomembran ve geotekstil kullanımı ile oluşturulan sızdırmazlık kaplamaları ile kalıcı ve ekonomik çözümler üretilebilmektedir.

  View
  Atık Depolama

  Maden sahalarında, sahadan çıkan atık malzemenin içeriği ve bu atığın uygun şekilde depolanması önem arz etmektedir. Atığın muhteviyatına uygun olarak depolama alanlarında tabanda ve şevlerde sızdırmazlık bariyerleri yapılmaktadır. Klasik yöntemlerde tabanda kil zemin ile kaplama yapılmakta; ancak aynı uygulama ile şevlerde sızdırmazlık sağlanamamaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile geosentetik malzemelerin performans değerleri geliştirilmiş ve atığın muhteviyatına uygun sızdırmazlık bariyerleri yapılması sağlanmıştır.

  View

  Other products in the category